سیستان و بلوچستان تنها موزه سفال زنده جهان

به گزارش اکوتو ، زاهدان – موزه سفال«کلپورگان» در سیستان و بلوچستان تنها موزه سفال زنده جهان است که حیات هفت هزار ساله را تداوم بخشیده و نقوش سفالینه هایش هزاران سال بدون تغییر و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.  این سرزمین سرشار از شگفتی است، در مسیر راه زاهدان به خاش، […]