افزایش میزان گردشگری در کشور با قطارگردشگری

به گزارش اکوتو ، در مراسم امضای این قرارداد محسن پور سید آقایی مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه ارتقای سطح سرویس و خدمات در راه‌آهن باید افزایش یابد، گفت: هدف ما از پشتیبانی این پروژه افزایش میزان گردشگری در کشور با قطار است. وی با اشاره به قطارهای گردشگری که در طول یک‌سال گذشته […]