روند آلودگی‌های شهر تهران هر ساله کمتر می شود!

به گزارش اکوتو، علی‌محمد شاعری اظهار داشت: خبرنگاران باید همیشه دغدغه پیشرفت، توسعه و حل مشکلات مردم را داشته باشند در واقع خبرنگار نقش ترویج حقیقت در جامعه را به عهده دارد و در جهت ارتقای فرهنگ گام بر می‌دارد. وی با بیان اینکه توسعه اجتماعی و فرهنگی زیربنای توسعه اقتصادی است افزود: حفظ محیط […]