۲۷ سایت تاریخی در کشور

به گزارش اکوتو ، محمدحسن طالبیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست معاونین میراث فرهنگی استان‌های کشور در هتل بادله ساری با اشاره به وضعیت حساس کشور و منطقه باید شرایط جهانی در منطقه با دقت و توجه بیشتر دنبال شود، اظهار داشت: با توجه به آنکه میراث طبیعی و فرهنگی کشور دچار چالش سیاسی […]