زنجان هفته بعد آب وهوایی پاییزی خواهد داشت

به گزارش اکوتو ، سونا صرفی با اشاره به ادامه افزایش دما در طول دو روز آینده اظهار داشت: وضعیت جوی استان زنجان در طی سه روز آینده پایدار پیش بینی می‌شود.وی تصریح کرد: گرد و غبار خفیفی بر سامانه جوی منطقه حاکم است اما این میزان گرد و غبار مشاهده شده در تصایر ماهواره‌ای […]