تامین امنیت مردم و گردشگران در سد کوچری گلپایگان

به گزارش اکوتو ، کمال الدین کاظمی اظهار داشت: طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود که سد کوچری نیز بخشی از آن است، نسبت به اعلام هشدارهای خطر و فعالیت های لازم در خصوص ایمنی مردم در اطراف سد و دریاچه سد کوچری از ابتدای آبگیری تاکنون اقدام کرده است. وی افزود: […]