هزینه شیرین‌سازی یک مترمکعب آب دریا،۳۰۰۰ تومان

به گزارش اکوتو ، علیرضا دائمی گفت: وزارت نیرو یک دستگاه تخصصی است که وظیفه تامین آب و برق برای همه مصارف بخش‌های مصرف کننده را بر عهده دارد.وی افزود: طبعا بسیاری از فعالیت‌ها به تامین پایدار آب و برق بستگی دارد که برای تحقق این موضوع نمی‌توان از علوم جدید چشم‌پوشی کرد.وی با بیان […]