شناسایی ۸ اثر تاریخی در رودخانه سیروان

به گزارش اکوتو ، حنان بحرانی پور سرپرست هیات کاوش این منطقه گفت : در محدوده موردمطالعه آب سیروان از دوشاخه تشکیل شده که در شمال و شمال غربی از دامنه‌ی ارتفاعات کوسالان گذشته و در شمال شرق و جنوب از دامنه‌ی ارتفاعات شاهو عبور می‌کند. این دو شاخه پس از پیوستن به هم با […]