پروژه‌ای که قلب استان البرز را نشانه می‌گیرد

به گزارش اکوتو ، اینبار قلب محیط زیست استان البرز در خطر است، قرار است حیات زندگی‌بخش البرز را برای جبران چالش کم‌آبی پایتخت‌ از طریق تونلی راهی تهران کرده و اینجاست که نفس رودخانه کرج و هر آنچه از آن جان می‌گیرد به شماره بیافتد. ** پروژه‌ای که قلب استان البرز را نشانه می‌گیرد […]