طاقبستان پر آب شد ؛ زندگی جریان پیدا کرد

به گزارش گروه گردشگری اکوتو ، از عصر روز گذشته با طغیان چشمه‌های سراب طاقبستان، آب به این محوطه تاریخی بازگشته و برای ساعاتی چشمه‌های سراب محوطه تاریخی طاقبستان که از اواخر هفته گذشته خشک شده بود، دوباره پر آب شدند که شاهدان از به‌جریان افتادن آب در این منطقه خبر می‌دهند. برپایه این گزارش […]