امسال نیترات آب آشامیدنی شهر قدس به زیر ٥٠ میلی گرم بر لیتر می‌رسد

امسال نیترات آب آشامیدنی شهر قدس به زیر ٥٠ میلی گرم بر لیتر می‌رسد

به گزارش اکوتو ، هم اکنون آب شرب شهر پردیس در استان تهران با جمعیت ۴۰۰ هزار نفری با انتقال آب از سد لتیان و استحصال آب از چاههای فلمن تأمین می شود.کیفیت آب این شهر با اختلاط آب و کیفیت سنجی آن پیش و پس از اختلاط و همینطور تصفیه بخشی از این آب […]