امسال نیترات آب آشامیدنی شهر قدس به زیر ٥٠ میلی گرم بر لیتر می‌رسد

به گزارش اکوتو ، هم اکنون آب شرب شهر پردیس در استان تهران با جمعیت ۴۰۰ هزار نفری با انتقال آب از سد لتیان و استحصال آب از چاههای فلمن تأمین می شود.کیفیت آب این شهر با اختلاط آب و کیفیت سنجی آن پیش و پس از اختلاط و همینطور تصفیه بخشی از این آب […]