کله پاچه و آبگوشت غذای قوت مردمان ۴۰ سال پیش

ابراهیم ایراندوست در نشست خبری نخستین همایش طب ایرانی برای درمان بیماریهای رایج با محوریت غذادرمانی اظهار داشت: به گفته ابوعلی سینا غذای افراد دوای آنهاست و دوای آنها نیز غذای آنها محسوب می‌شود. به طوری که عنوان شده است که امروزه دیگر لازم نیست برای نابودی یک ملت لشکر کشی است بلکه کافی استالگوی […]