پست وبلاگ

شرکت های واسط پرداخت ، چه مقدار در توسعه پایدار اقتصادی ایران موثر هستند؟

شرکت های واسط پرداخت ، چه مقدار در توسعه پایدار اقتصادی ایران موثر هستند؟

اقتصاد ایران از دیرباز همیشه دربرخورد با تکنولوژی های جدید در نظام مالی دچار سستی و کرختی بوده است. این سستی و کرختی بدین معنی است که مقابله با این پیشرفت ها همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته و یکی از مشکلات پیشرفت در ایران بوده است. به طور مثال ورود سیستم های کامپیوتری در نظام بانکی کشور یا اتصال به سیستم های یکپارچه پرداخت از جمله مواردی بوده است که کشور ما در زمینه ورود به استفاده از آنها بسیار کند عمل کرده و مقاومت های اولیه ، پس از مدتی به یک شیفتگی مفرط تبدیل شده است که گویا از ابتدا نیز هیچ مقابله ای برای آنها نبوده است.

تغییر رویکرد اقتصاد در زمینه تجارت و بازار در دوره های مختلف اقتصادی همیشه بوده و در زمان حاضر نیز تغییر بازار سنتی ایران به بازار الکترونیک یکی از تغییر رویکردهایی است که البته طبق روال معمول کشورمان ، با مقاومت هایی روبرو شده است. از طرفی کاسبان سنتی بازار ایران با این تغییرات امکان هماهنگ شدن ندارند و یکی از ارکان مخالفت با این تغییرات همین قشر سنتی بازار می باشند. اما مهم ترین مساله در زمینه گسترش تجارت الکترونیک بحث حمایت یا عدم حمایت دولت می باشد که مهم ترین رکن برای تعیین آینده این بازار جدید می باشد.
از طرفی دولتها قطعا با هر اتفاقی که بتواند به اشغال بیشتر ، رشد اقتصادی کشور و تسهیل امور اقتصادی بیانجامد رغبت خواهند ورزید و یکی از مهم ترین معضلات جامعه امروز ما مساله اشغال می باشد که دغدغه ی همه دولت ها از اول انقلاب تا به امروز بوده که نرخ بیکاری بسیار بالایی را تجربه می کنیم. حال ابن تحقیق سعی دارد بررسی کند که تجارت الکترونیک با مسالعه موردی شرکتهای واسط پرداخت چقدر می تواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در کشور کمک کند و آیا لزوما توجه به این بخش از تجارت می تواند کمکی به رفع معضل بیکاری نماید یا خیر؟

۲-۳٫ ضرورت موضوع
تغییر رویکرد بازار سنتی ایران به بازار الکترونیکی و افزایش نرخ خریدهای اینترنتی در ایران نشان میدهد که اقتصاد ایران در حال یک تغییر بسیار مهم است که اگر تاثیرات شرکتهای فعال و نهادهای موثر در زمینه این تجارت بررسی و مشخص نشود می تواند اثرات جبران ناپذیری بر دیگر بخش های اقتصادی کشور بگذارد.
بدیهی است که این بازار جدید می تواند محملی برای اشغال بیشتر ، درامد بیشتر خانوار و…. باشد به شرطی که زوایای مختلف آن بررسی شده و سیاست های مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

۲-۴ نقد ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق)
در زمینه تاثیر تجارت الکترونیک بر اشغال در اقصاد ایران مطالعاتی صورت گرفته است که در ادامه مواردی ذکر می شود:
– رضایی ، (۱۳۹۱) ، در مقاله « تاثیر تجارت الکترونیک بر اشغال » به بررسی کلی تاثیر تجارت الکترونیک بر اشتغال پرداخته است که در این بررسی بیشتر از منظر سیاسی بررسی شده است.
– علیمردانی ، (۱۳۹۴) ، در مقاله «تجارت الکترونیکی و ایجاد اشتغال» به بررسی شغل های نوین در تجارت الکترونیک پرداخته و به تاثیرات این شغل های نوین در افزایش اشغال پرداخته است. وی در این مقاله به بررسی آموزش ها در زمینه تجارت الکترونیک پرداخته و نقش آموزش را در این زمینه بسیار پر رنگ دیده است. همچنین بررسی پیشینه تجارت الکترونیک را نیز در دستور کا رخود قرار داده و مطالبی در این زمینه بیان نموده است.

این موضوع به دلیل تازگی و نو بودن در بین محققین و پژوهشگران اقبال چندانی نداشته و جای کار بسیار زیادی دارد که امید است این تحقیق سر فصل تازه ای برای گسترش پژوهش ها در این زمینه باشد.تفاوت این تحقیق با سایر تحقیق ها در این زمینه است که مطالعات پیشین بیشتر به موضوع کلی تجارت الکترونیک و اهمیت ان در اشتغال پرداخته اند و محققین نیز در این زمینه ها آشنایی کافی نداشته اند که خود از مشکلات بزرگ در این عرصه می باشد.
در این تحقیق سعی شده است که نقش شرکتهای واسط پرداخت که به گمان محقق از ارکان اصلی تجارت الکترونیک قدرت گرفته ایران هستند در اشتغال بررسی شود که پس از نتیجه گیری در این مورد می تواند مبنای تصمیم یری های بسیار مهمی در سطح اقتصاد کلان کشور باشد.

۲-۵ سوال اصلی
آیا تجارت الکترونیک و شرکت های واسط پرداخت بر افزایش اشتغال موثر است؟
۲-۶٫ سوال فرعی
شرکتهای واسط پرداخت چه مقدار می تواند بر تسهیل اشتغال در کشور موثر باشد
۲-۷٫ مفروضات
شرکتهای واسط پرداخت در تجارت الکترونیک در کوتاه با به کارگیری نیروهای متخصص باعث افزایش اشتغال می شوند
۲-۸٫ فرضه
شرکتهای واسط پرداخت در تجارت الکترونیک با گسترش امکانات مربوط به کسب و کارهای اینترنتی باعث ترغیب نیروهای فعال در این زمینه شده و زمینه انتقال بازارسنتی به بازار نوین را فراهم می کنند و به همین دلیل اشتغال در کشور افزایش پیدا می کند
فرضیه ویرایش شده:
شرکتهای واسط پرداخت در تجارت الکترونیک با گسترش فعالیت ها و حمایت های دولتی می توانند اشتغال در کشور را افزایش دهند

۲-۹٫ انواع فرضیه ها
-دسته بندی اول
۱٫فرضیه یک متغیره : حمایت از شرکتهای واسط پرداخت در تجارت الکترونیک به افزایش اشتغال در کشور کمک می کند
۲٫فرضیه چند متغیره : حمایت از شرکتهای واسط پرداخت در تجارت الکترونیک به شرط اعطای تسهیلات بانکی و آموزش های مربوطه باعث افزایش اشتغال در کشور می شود
– دسته بندی دوم
۱٫فرضیه جهت دار: افزایش یک شرکت فعال در زمینه درگاههای واسط پرداخت باعث افزایش ۱ درصد اشتغال در کشور می شود
۲٫فرضیه بی جهت : برای افراد علاقه مند و فعال در زمینه تجارت الکترونیک دسترسی به ابزارهای تکنولوژی ، فعال بودن ابزارهای حمل و نقل و تامین سرمایه مالی و تسهیلات شرکتهای پرداخت برای گسترش فعالیت ها در بازار نوین مهم است و شرکتهای واسط پرداخت از ارکان مهم این سازوکار می باشد.
-دسته بندی سوم
۱٫فرضیه صفر : حضور عوامل مختلف کسب و کارهای اینترنتی در کنار هم به خودی خود ایجاد اشتغال نمی کند و حضور همزمان نهاده های مختلف می تواند تاثیر بسزایی در افزایش اشتغال در زمینه کسب و کارهای الکترونیکی داشته باشد. شرکتهای واسط پرداخت در این زمینه نقش مهمی دارند که اتصال حلقه های مختلف در این زمینه به عهده این مورد می باشد
۲- فرضیه مقابل یا مخالف: فناوری و کسب و کار الکترونیکی دو مورد کاملا مرتبط هستند که می تواند گفت با افزایش دسترسی به فناوری در کشور ، سطح حضور کسب و کارها در بازار نوین الکترونیکی نیز بیشتر می شود

– دسته بندی چهارم
۱٫ فرضیه توصیفی یا تشریحی در سالهای ۱۳۹۴ و اوایل سال ۱۳۹۵ با اقدامات محدودسازی بانک مرکزی در کار شرکتهای واسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی تعطیل شد و با باز شدن فضا در نیمه دوم سال ۹۵ کسب و کارهای اینترنتی فعالیشات را از سر گرفتند
۲٫ فرضیه علی: افزایش شرکتهای فعال در زمینه درگاههای واسط پرداخت منجر به افزایش کسب و کارهای اینترنتی می شود

۲-۱۰٫ روش تحقیق
مصالعه حاضر به روش توصیفی – تحلیلی با استفاده زمنابع اینترنتی و مقالات مشابه صورت گرفته و به بررسی ابعاد مختلف شرکت های واسط پرداخت در تجارت الکترونیک و اثرات آنها در افزایش اشتغال در کشور پرداخته است.
۲-۱۱٫ گزارش منابع اولیه
برای برگزیدن منابع مناسب و انتخاب مستندات کافی برای این مطالعه مراجعات بسیاری به مصاحبه ها ، مقالات و مطالعات پیشین داشته ام که البته به دلیل کمبود منابع در این زمینه موارد اندکی از این دست قابل اشاره می باشد:
– علیمی،مراد «سیاست های افزایش نظارت بر شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک» ، مجله اینترنتی برترین ها ، سال ۱۳۹۴
– محمدی ، کریم «شرکتهای پرداخت تحت نظر بانک مرکزی چگونه مالیات می پردازند؟» ، مجله اینترنتی تجارت برتر ، سال ۱۳۹۳
– شلیله ، امیر « شرکتهای پرداخت اینترنتی ،راهکار افزایش فروش در اینترنت » ، وبنا ، سال ۱۳۹۲
– امیری ، شایان « چکونه باید به کسب و کارهای اینترنت اعتماد کرد » ، ماهنامه وب و اینترنت ، شماره ۳۰ ، سال ۱۳۹۲
– مقدمی ، سینا « راهکارهای حضور فعال دانشجوها در فروشگاههای اینترنتی » ، هفته نامه نت نامه ، شماره ۷۸ ، سال ۱۳۹۴
– قورچیان ، مصطفی « چگونه می توانم یه وب مستر با درامد پایدار در اینترنت تبدیل شوم؟ » ، روزنامه عصروب ، شماره ۲۶۹ ، سال ۱۳۹۳
۲-۱۲٫ محدودیت های تحقیق
محدودیت در این تحقیق ، بررسی شرکتهای معتبر پرداخت که دارای رنکینگ بالا در سایت اعتبار سنجی الکسا می باشند ، می باشد.

۲-۱۳٫ چکیده
بحث تجارت الکترونیک در ایران یکی از بحث های چالش برانگیز می باشد که دولت های مختلف را به چالش کشیده و بر اساس عافیت طلبی موجود در دولت های مختلف این موضوع به حاشیه کشیده شده و توجهی به آن نشده بود که در سالهای اخیر و در دو دولت اخیر و با توجه به گسترش غیر قابل کنترل تجارت الکترونیک دولت ها مجبور به توجه به این بخش شده اند.
تجارت الکترونیک دارای ارکان مختلفی است که یکی از این ارکان شرکتهای فعال در این حوزه می باشند که این شرکتها نیز در موضوعات مختلف فعالیت دارند. حضور مردم در این عرصه مستلزم فعال بودن تمامی پیش نیازها در این زمینه می باشد که یکی از این پیش نیازها وجود ابزارهایی برای پرداخت می باشد که ابتدا شرکتهای پس پرداخت بودند که در سالهای اخیر دیگر مورد توجه نیستند چرا که مشکلات زیادی در زمینه دریافت ها و پرداخت ها داشتند و البته هنوز حذف نشده اند و فعالیت خود را ادامه میدهند.
از طرف دیگر با گسترش فعالیت های تجاری در اینترنت ، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ، دیگر بحث کالا نیست و بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی به ارائه خدمات میپردازند و این موارد دیگر امکان استفاده از بحث شرکتهای پس پرداخت ندارند. از طرفی محدودیت های بانکی برای ارائه درگاههای پرداخت و کندی عمل آنها یک سد بزرگ در این زمینه بود که شرکتهای واسط به تبعیت از شرکتهای بین المللی مانند پی پال وارد بازار اینترنتی شدند و ورود این شرکتها باعث شد بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی خرد نیز تشکیل شده و بخشی از قشر بیکار و بدون درآمد کشور دراای کسب و کار شوند.
مطالعات و مشاهدات و صحبتهای افراد متخصص در این زمینه نشان میدهد که هزاران کسب و کار اینترنتی با این شرکتها رابطه دارند و حتی کسب و کارهای سنتی نیز با انتقال بازار خود از بازار و فروش فیزیکی به بازار اینترنتی زمینه فروش بیشتر ، اشتغال بیشتر را فراهم کرده اند. نتایج این تحقیق نشان میدهد حمایت از شرکتهای واسط پرداخت در تجارت الکترونیک رابطه ای مستقیم و مثبت با افزایش اشتغال در کشور می شود.
۲-۱۴٫ کلمات کلیدی
تجارت الکترونیک ، اشتغال ، کسب و کارهای اینترنتی ،کسب و کارهای سنتی ، افزایش اشتغال در کشور
۲-۱۵٫ طبقه بندی ژل
نتوانستم
۳٫ گزارش محتوای تحقیق
امروزه تجارت الکترونیک در کشورهای پیشرفته دارای اهمیت زیادی می باشد.تجارت الکترونیک در کشور ما در دولت های مختلف دچار فراز و نشیب هایی شده است که اکثرا دولت های های اوایل و اواسط دوران پس از انقلاب به این موضوع توجهی نداشتند. این موضوع در دولت های اخیر به طور ویژه در دو دولت اخیر به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است.
تجارت الکترونیک در ابتدا دارای تعاریف بسیار مختلفی بود که بعضا این تعاریف حتی اشتباه بوده و تحریفاتی نیز در این موضوع ایجاد کرده بود.اما با گذشت زمان و گسترش اینترنت در کشور و ورود غیررسمی افراد به حوزه تجارت الکترونیک دولت ها مجبور شدند این حوزه را به رسمیت بشناسند و افراد فعال در این حوزه را به رسمیت بشناسد ولی در دوسه سال اخیر هیچ حمایت رسمی از این حوزه صورت نگرفت.
شرکتهای مختلف و فروشگاههای اینترنتی آغاز به کار کردند و طیف گسترده ای از این نوع تجارت را در جامعه ایجاد کردند اما به مرور زمان شکل این نوع تجارت تغییر کرد و ارائه خدمات و محصولات الکترونیکی نیز به تجارت الکترونیکی افزوده شد. به همین منظور حضور راهکاری برای دریافت هزینه ها بسیار مشهود بود چرا که بانکها به سختی به ارائه درگاه بانکی راضی می شدند و حتی بسیاری از آنها نمی دانستند درگاه چیست که بخواهند آن را به مردم ارائه دهند.
در این بین شرکتهایی حضور پیدا کردند که کارشان مانند شرکتهای بین المللی پرداخت مانند پی پال ، واسطه شدن بین فروشنده و خریدار بود تا بدون تشریفات اداری بانکها ، درگاههای بانکی ارائه کنند تا هر کسب و کار بزرگ و کوچکی به راحتی بتواند تجارت خود را انجام دهد.
حضور این کسب و کارها باعث شد بسیاری از افراد جوان ایرانی ، که در فضای کسب و کار سنتی جایی برای آنها نبود بتوانند فعالیت کنند و درآمد خوبی نیز کسب کنند. بسیاری از کسب و کارهای سنتی که محدودیت جا و درآمد و هزینه ها باعث میشد یا فردی را استخدام نکنند یا به تعداد اندک بسنده کنند با ورود به عرصه اینترنتی توانستند با یک بازار بسیار وسیع مواجه شدند که می توانستند چندین برابر قبل افراد را استخدام کنند چرا که تا قبل از ورود به فضای مجازی ، با مشتریان محدود روبرو بودند و پس از آن با مشتریانی به وسعت یک ملت روبرو شدند که باید نیروهای کار بسیاری را استخدام می کردند و وابستگی بسیاری از این کسب و کار ها به دیگر کسب و کارها باعث میشد به طور غیرمستقیم نیز اشتغال ایجاد شود.
کسب و کارهای اینترنتی جدیدی با ایجاد فضای جدید تجاری ایجاد شد که هر کدام با اشتغال یک یا چند نفر توانستند بخش دیگری از جوانان را به کار بگیرند.
این فضا به قدری گسترده شد که صحبت در مورد کسب و کارهای اینترنتی بسیار زیاد شد که از جمله مقالاتی که می توان به آن اشاره کرد مقاله شرکت زرین پال در این زمینه بود که در ادامه بخشی از آن ذکر می شود.
البته این مقاله و مصاحبه در فضایی نوشته شده است که دولت با فیلتر کردن بسیاری از سایتهای پرداخت سد بزرگی در برابر این کسب و کارها ایجاد کرد.
روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ بود که یک اتفاق عجیب همه را شگفت‌زده کرد! فیلتر شدن اکثر ارائه‌دهنده‌گان درگاه واسطه پرداخت به جز زرین‌پال. همین اتفاق کافی بود تا زرین‌پال سیبلِ حاشیه‌سازان شود برای حرف‌های نادرست و شایعات بی‌اساس، بماند که چه حرف‌ها و حاشیه‌هایی برای زرین‌پال ایجاد کردند اما اتفاقی که افتاد حجم بسیار زیاد کاربرانی بود که به زرین‌پال نقل مکان کردند.

ثبت‌نام این حجم از کاربران باعث بالا رفتن تعداد تیکت‌ها و تماس‌ها شد که تا به حال این تعداد از تیکت و تماس در زرین‌پال بی‌سابقه بود.

این موضوع باعث دیر پاسخ دادن تیکت‌ها می‌شد که از این بابت واقعاً متاسفم هستیم اما باید بدانید تیم پشتیبانی زرین‌پال در ایام عید و در منزل هم به تیکت‌ها پاسخ می‌دادند.

فکرش را بکنید، وسط عید و عید دیدنی و در حال و هوای عید بنشینید تیکت جواب دهید.

بعد از ایام عید نیز بر تعداد تیکت‌ها کم نشد که هیچ، اضافه هم شد! به حدی که تمام بچه‌ها در زرین‌پال در کنار کار خود تیکت هم جواب می‌دادند! در این حد

این‌ها همه به کنار.

از هفته‌ی گذشته سرور‌های زرین‌پال مورد حمله‌ی DDoS قرار گرفت. حالا یعنی چی؟

مفصل‌اش را اینجا می‌توانید مطالعه کنید اما ساده‌اش می‌شود ارسال درخواست بر روی سرور با حجم خیلی خیلی خیلی خیلی زیاد به صورتی که سرویس‌رسانی مختل شود.

این حمله روی سرور‌های زرین‌پال از خیلی خیلی خیلی خیلی هم گذشته بود به صورتی که ما متحمل یک دهمِ قوی‌ترین حمله‌ی صورت گرفته در جهان بودیم.

سعی کرديم حمله‌های صورت گرفته را با استفاده از يک نود ضد ديداس در خارج از کشور خنثی کنيم ولی شدت حملات افزايش پيدا کرد. بچه‌های ابرآروان به ما راهکاری ارائه دادند تا سرانجام توانستيم با ارتباط مستقيمِ بچه‌های فنی زرین‌پال و دوستان خوبمان در ابرآروان حملات را به طور کامل خنثی کنيم. برای این همکاری و کمک همينجا از دوستان عزیز در ابرآروان تشکر می‌کنيم. در مطالب آينده توضيحات بيشتری در مورد معماری زرين‌پال و راهکار ابرآروان ارائه می‌دهیم.

خلاصه که حال و روز بچه‌های شرکت در این روز‌ها دیدنی بود. حتی در ساعت غیر اداری و در منزل بچه‌ها در پی رفع مشکلات پیش آمده بودند. فقط کافیست چت بچه‌ها در گروه تلگرامی شرکت را ببینید

این حمله نیز باعث بالا رفتن تعداد تیکت‌ها و شرمندگی برای قطع و وصل شدن سرویس‌های زرین‌پال شد.

این حال و هوای طوفانی حالا کمی صاف و ابری شده تا هم ما نفسی تازه کنیم برای ارائه‌ی بهترینِ خود و هم اینکه چرخ کسب و کار شما بدون توقف و سریع‌تر از همیشه بچرخد.(زرین پال ، ۱۳۹۵ )
همان طور که مشاهده کردید این بخش از شرکتهایی که مورد بحث این مطالعه می باشد با وجود ایجاد فضای بسیار مناسب برای کسب و کارهای مختلف ، از سوی بانک مرکزی دچار محدودیت شد و شرکتهای مشابه به طور کامل محو شدند. شرکتهایی مثل پی لاین ، جهان پی و…. شرکتهایی بودند که هزاران کسب و کار وابسته به این شرکتها بودند و با حذف این شرکتها ، این کسب و کارها نیز دچار چالش عظیمی شدند که در ۹۰ درصد مواقع منجر به حذف آنها شد.
طبق آمار اعلامی یکی از شرکتهای فعال در زمینه پرداخت های اینترنتی حدود ۱۰۰ میلیون تراکنش در روز توسط این شرکت ثبت شده است که این مقدار از تراکنش برای شرکتهای درگاه واسط پرداخت با محدودیت های عظیم مالی و بانکی ، بسیار عالی بوده چرا که این مقدار از تراکنش بدین معنی است که کسب و کارهای اینترنتی بسیار فعال می باشند و این فعالیت به معنی فعالیت صدها نفر در شرکتهای مختلف و اشتغال آنها می باشد.
ناگفته پیداست شرکتهای بزرگ مانند دیجی کالا ، بامیلو و…. که از جمله فروشگاههای بزرگ اینترنتی می باشند نیز دارای بحث جداگانه ای هستند که نقششان بیش از دیگران می باشد ولی در این مطالعه صرفا به شرکتهای درگاه پداخت می پردازیم.
شاید اگر بخواهیم نمونه خارجی این نوع از کسب و کارها را واکاوی کنیم و بگوییم که درآمد حدود ۱۰ میلیارد دلاری پی پال در سال ۲۰۱۵ نشانگر خوبی است که شرکتهای داخلی نیز می توانند با الگو قرار دادن این نوع از کسب و کارها می توان زمینه ساز خوبی برای اشتغال در کشور باشد. (ویکی پدیا )
پی پال که یکی از معتبرترین سایتهای پرداخت می باشد دارای بیش از ۸۷ میلیون کاربر در جهان می باشد که باعث شده است کس بو کارهای بسیار زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود.
البته باید اشاره کرد که محدودیت های اعمال شده بر روی شرکتهای واسط پرداخت در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ کمتر شده و بسیاری از شرکتهای منحل شده در قالب برندهای جدید پا به عرصه فعالیت گذاشته اند و با استرس و ریسک بسیار زیاد در حال فعالیت هستند و همین شروع فعالیت باعث شده است که طبق آمارها و گزارشات سایتهای خدماتی و استارت آپ های جدید نیز افزایش یابد که نتیجه حضور این نوع از شرکتهای یاری سان در زمینه پرداخت مالی می باشد.
به هر حال و با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت حمایت دولت از شرکتهای واسط پرداخت در تجارت الکترونیک باعث خواهد شد که با هزینه بسیار اندک ، نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته و اشتغال افزایش یابد. این افزایش نرخ اشتغال بسیار سریع صورت خواهد گرفت و با توجه به گستردگی دسترسی به اینترنت در سرتاسر کشور ، دولت می تواند توزیع متناسب و عادلانه ای را در زمینه امکانات و پیش نیازهای تجارت الکترونیک داشته باشد.

۴٫منابع تحقیق
الف- منابع فارسی و عربی
– امیری ، شایان « چکونه باید به کسب و کارهای اینترنت اعتماد کرد » ، ماهنامه وب و اینترنت ، شماره ۳۰ ، سال ۱۳۹۲
– مقدمی ، سینا « راهکارهای حضور فعال دانشجوها در فروشگاههای اینترنتی » ، هفته نامه نت نامه ، شماره ۷۸ ، سال ۱۳۹۴
– قورچیان ، مصطفی « چگونه می توانم یه وب مستر با درامد پایدار در اینترنت تبدیل شوم؟ » ، روزنامه عصروب ، شماره ۲۶۹ ، سال ۱۳۹۳

ب- سایت ها
– علیمی،مراد «سیاست های افزایش نظارت بر شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک» ، مجله اینترنتی برترین ها ، سال ۱۳۹۴
– محمدی ، کریم «شرکتهای پرداخت تحت نظر بانک مرکزی چگونه مالیات می پردازند؟» ، مجله اینترنتی تجارت برتر ، سال ۱۳۹۳
– شلیله ، امیر « شرکتهای پرداخت اینترنتی ،راهکار افزایش فروش در اینترنت » ، وبنا ، سال ۱۳۹۲

درباره ی اکوتو

اکوتو ، یعنی اقتصاد و گردشگری در خدمت هم ، در کنار هم ، گردشگری صرف برای قشر مرفه جامعه است و اقتصاد صرف ، برای کسانی است که فکر می کنند زندگی فقط پول است ! باید پول درآورد و از زندگی لذت برد ، گردشگری شاید بهترین لذت دنیاست...

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *