پست وبلاگ

هر آنچه که برای سفر با قطارهای ایران باید بدانید + تصاویر

به گزارش اکوتو ،مرحله اول برای سفر با قطار ،شناسایی نوع قطار می باشد ، خیلی از مسافران به این نکته دقت نمی کنند و در طی مسافرت وقتی بادیدن شرایط نامساعد قطار مواجه می شوند ابراز دلخوری می کنند که چرا به این نکته مهم دقت نکردند.ما برای حل این مسائل که حتما برای سفر با قطار باید به انها دقت کرد پیش بینی های لازم را کرده ایم تا مسافرت با قطار را به عنوان یکی از سفر های راحت خود به دیگران توصیه کنید.

برای یک سفر خوب وراحت باید در ابتدا قطار مورد نظر خود را انتخاب کنیم

مشخصات انواع قطارها و تصاوير آنها

-درجه يك لوكس آلمان غربي ( سيمرغ ) :

  ویژگی ها درون قطار

-هر واگن ۸ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر ظرفيت دارد.

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و ۱ كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-داراي تهويه مطبوع،شيشه هاي دو جداره ، بدنه كوپه ۲ لايه مي باشد.

-سيستم صوتي و تصويري مناسب

-قابليت دريافت كانالهاي جمهوري اسلامي ايران بصورت ماهواره اي و با كيفيت بسيار خوب

-در كوپه ها پريز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقي شخصي و شارژ وسايل برقي موجود مي باشد.

-پذيرايي شام بصورت انتخابي با دريافت هزينه اضافي روي بليت

-رستوران اين قطاربا انواع نوشيدني هاي گرم و سرد و تنقلات آماده پذيرايي می باشد.

– واگنهاي درجه يك لوكس آلمان شرقي (طوس يا خيام ) :

-هر واگن داراي ۹ كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفيت ۳۶ نفر مي باشد.

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-داراي سيستم تهويه مطبوع، شيشه هاي ۲ لايه و بدنه كوپه ۲ جداره

-سيستم صوتي و تصويري مناسبي

-دريافت كانالهاي جمهوري اسلامي ايران بصورت ماهواره اي و با كيفيت بسيار خوب

– در كوپه ها پريز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقي شخصي و شارژ وسايل برقي

-پذيرايي شام بصورت يك بسته غذاي سبك كنسروي روي بليت به مسافرين عرضه مي شود.

-رستوران اين قطار با انواع نوشيدني هاي گرم و سرد و تنقلات آماده پذيرايي از مسافرین می باشد.

– واگنهاي درجه يك لوكس اتريشي ( سبز ) :

-هر واگن داراي ۸ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر ظرفيت دارد.

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-داراي سيستم تهويه مطبوع، شيشه هاي ۲ لايه و بدنه كوپه ۲ جداره

-سيستم صوتي و تصويري مناسبي

-دريافت كانالهاي جمهوري اسلامي ايران بصورت ماهواره اي و با كيفيت بسيار خوب

– در كوپه ها پريز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقي شخصي و شارژ وسايل برقي

-پذيرايي شام بصورت يك بسته غذاي سبك كنسروي روي بليت به مسافرين عرضه مي شود.

-رستوران اين قطار با انواع نوشيدني هاي گرم و سرد و تنقلات آماده پذيرايي از مسافرین می باشد.

– واگنهاي درجه يك لوكس رومانيايي (پلور سبز) :

-هر واگن داراي ۱۰ كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفيت ۴۰ نفر مي باشد.

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و يك كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-واگنها مجهز به سيستم تهويه مطبوع، سيستم صوتي و تصويري

-بدنه كوپه ۲ لايه و شيشه هاي ۲جداره است

-تعبیه سيستم صوتي و تصويري بصورت مدار بسته براي پخش فيلم هاي سينمايي

-در كوپه ها پريز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقي شخصي و شارژ وسايل برقي

– واگن هاي درجه ۱ لوكس فرانسوي ( دليجان ) :

-هر واگن داراي ۱۱ كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفيت ۴۴ نفر مي باشد .

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك كوپه سرويس مخصوص مهماندار

واگنها مجهز به سيستم تهويه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لايه و شيشه هاي ۲ جداره مي باشد

-تعبیه سيستم صوتي و تصويري بصورت مدار بسته در اين واگنها جهت پخش فيلم

– واگن هاي درجه ۱ لوكس آلمان شرقي ( خليج فارس ) :

-اين واگنها ۶۶ نفره بودند كه در بازسازي با توسعه كوپه ها به ۴۴ نفره تبديل شده اند.

-هر واگن داراي ۱۱ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۴۴ نفر مي باشد .

-واگنها داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي ويك كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-تعبیه سيستم صوتي و تصويري بصورت مدار بسته در اين واگنها جهت پخش فيلم

 – واگن هاي درجه ۱ لوكس پارسي (پارسي ) :

-هر واگن داراي ۱۰ كوپه ۶ نفره در مجموع ظرفيت ۶۰ نفر مي باشد.

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-واگنها مجهز به سيستم تهويه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لايه و شيشه هاي ۲ جداره

-تعبیه دو پريز برق ۲۲۰ ولت در هر کوپه و داراي سيستم صوتي مركزي

– واگن هاي درجه ۱ لوكس اسپانيايي (سهند ) :

-هر سالن داراي ۸ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر مي باشد.

-هر سالن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك عدد كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-مجهز به سيستم تهويه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لايه و شيشه هاي دو جداره

-تعبیه سيستم صوتي و تصويري بصورت مدار بسته در اين واگنها جهت پخش فيلم

– واگنهاي درجه ۱ لوكس اسپانيايي :

-در هر واگن ۱۰ كوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفيت ۶۰ نفر مي باشد .

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك عدد كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-واگنها داراي سيستم تهويه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لايه و شيشه ها ۲ جداره

-كوپه مهماندار در سالن هاي اسپانيايي در مابين سالن و بين كوپه هاي ۶ و ۵ قراردارد.

– واگنهاي درجه ۱ لوكس اسپانيايي :

-در هر واگن ۱۱ كوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفيت ۶۶ نفر مي باشد.

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك عدد كوپه سرويس مخصوص مهماندار

– واگنها داري سيستم تهويه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لايه و شيشه هاي ۲ جداره

-كوپه مهماندار در بين كوپه هاي ۶ و ۵ قراردارد.

– واگنهاي درجه ۱ لوكس چيني :

-هر واگن داراي ۱۰كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفيت ۴۰ نفر مي باشد .

-هر واگن داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي مي باشد.

-واگنها مجهز به سيستم تهويه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ جداره و شيشه هاي ۲ لايه

-تعبیه سيستم صوتي و تصويري مناسبي که قابليت دريافت كانالهاي جمهوري اسلامي ايران بصورت ماهواره اي و با كيفيت بسيار خوبي

-در كوپه ها پريز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقي شخصي و شارژ وسايل برقي

-پذيرايي شام بصورت انتخابي با دريافت هزينه اضافي روي بليت به مسافرين عرضه مي شود

-رستوران اين قطار با انواع نوشيدني هاي گرم و سرد و تنقلات آماده پذيرايي از مسافران می باشد.

– واگن هاي درجه ۱ لوكس آلمان شرقي :

-هر واگن داراي ۱۰ كوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفيت ۶۰ نفره مي باشند .

-هر واگن داراي دو دستگاه سرويس بهداشتي و ۱ كوپه سرويس مخصوص مهماندار

-واگنها داراي سيستم تهويه مطبوع مي باشند

-گرمايش واگن توسط سيستم بخار تامين مي شود .

– واگن هاي درجه ۲ آلمان غربي تبديلي(درجه ۲ خواب) :

-هر واگن داراي ۱۱ كوپه ۶ نفره ودر مجموع ظرفيت ۶۶ نفر مي باشد.

-واگنها داراي ۲ دستگاه سرويس بهداشتي و يك كوپه سرويس مخصوص مهماندار

– اين واگنها فاقد سيستم تهويه مطبوع مي باشند

– داراي پنجره هاي كشويي

-گرمايش اين واگنها از طريق مولد بخار تامين ميگردد .

– واگنهاي درجه ۱ لوكس اتوبوسي دو طبقه :

-واگن های این قطار در ۲ طبقه ساخته شده اند

-طبقه تحتاني و فوقاني محل استقرار مسافرين

-قسمت مياني از يك طرف به اتاقك تجهيزات برق و اتاقك استقرار مامورين و از ديگر سو به سرويس بهداشتي و يك انبار ختم می شود

– هر واگن مجهز به سيتم تهويه مطبوع ، شيشه هاي ۲ جداره و بدنه دو لايه

-سيستم گرمايش سالنها از طريق المنت برقي تامين مي شود .

-واگنها داراي سيستم صوتي و تصويري جهت پخش فيلم و موسيقي مي باشد .

– در اين واگنها مجهز بودن به قلاب اتوماتيك مي باشد كه باعث كاهش ضربه در هنگام توقف و يا حركت مي شود.

– واگنهاي درجه ۱ تهويه دار لوكس مارال :

-ظرفيت سالن ۴۴ نفر مي باشد.

-واگنها داراي سيستم تهويه مطبوع بوده وگرمايش سالن ما توسط بخار تامين مي گردد.

-هر واگن داراي يك سرويس بهداشتي ويك كوپه سرويس جهت مهماندار

– واگن هاي درجه ۱ لوكس اتوبوسي بنياد(سفير):

-اين واگنها به تعداد ۱۰ عدد و در ۲ رام ۵ واگني به هم كوپل شده اند .

-دربهاي واگنها به صورت پنوماتيكي باز و بسته مي گردند .

– هر واگن داراي سيتم تهويه مطبوع مي باشد .

-ظرفيت واگنها بصورت متغير و تعداد ۲۴، ۶۰، ۶۶ و ۷۲ مي باشد .

واگنها داراي سيستم صوتي و تصويري مركزي جهت پخش فيلم و موسيقي مي باشد.

– واگنهاي درجه ۲ معمولي اتوبوسي :

-ظرفيت اين واگنها ۷۲ نفر است.

-فاقد سيستم تهيويه مطبوع مي باشند.

– گرمايش سالن ها از طريق بخار تامين مي گردد.

– واگن هاي درجه ۲ معمولي اتوبوسي :

-ظرفيت هر واگن ۷۸ نفر است.

– واگنها فاقد سيستم تهويه مي باشند.

-گرمايش سالن ها از طريق بخار تامين مي گردد.

– قطارهاي خودكشش :

۱- ريل باس ( ارم )

-اين قطارها از نوع صندلي اتوبوسي است

-سرعت ۱۲۰ كيلومتر در ساعت

-درحال حاضر در مسيرهاي نسبتا كوتاه مانند تهران قم ؛ تهران سمنان و گرگان پل سفيد مورد بهره برداري قرار دارد .

-كليه سالن ها داراي نورپردازي مناسب ، محل بار همراه ،دستگيره هاي مناسب جهت تردد مسافر داخل سالنها وكپسول اطفاءحريق است

-سيستم تهويه سرمايش و گرمايش پيشرفته و خودكار

-دربهاي واگن از طريق ۱۲ دوربين در پنل راننده قابل كنترل است

-داراي سيستم صوتي براي پخش داخل قطار و بلند گوهاي خارجي براي هشدارهاي لازم در مواقع لزوم و بيرون قطار

۲- ترن ست ( پرديس ) :

-اين قطارها از نوع صندلي اتوبوسي ويژه مانند صندلي هاي هواپيما و سرعت سير ۱۶۰ كيلومتر

-داراي خدمات كترينگ و پذيرايي وعده صبحانه در تمام مسيرها و نهار در مسير مشهد مي باشد.

-اين قطار ها در حال حاضر در مسيرهاي تهران _ مشهد ؛ تهران _ يزد و تهران _ ميانه در حال بهره برداري و خدمت رساني به مسافرين مي باشد.

-سيستم سرمايش در سقف واگن تعبيه شده و داراي عملكرد خودكار است .

-داخل واگنها داراي سيستم صوتي تصويري مركزي جهت پخش فيلم و موسيقي با چهار كانال خروجي

-استفاده از هدفون به انتخاب مسافرين براي گوش دادن به موسيقي يا راديو و يا تماشاي فيلم

-قابليت نصب تجيزات دريافت از ماهواره براي پخش كانالهاي تلويزيوني مي باشد .

واگن هاي حمل خودرو :

واگن هايي هستند كه به منظور حمل و نقل خودروي مسافرين مورد استفاده قرار گرفته ، در ابتدا يا انتهاي قطار قرار مي گيرند .

بهای بلیط حمل خودرو

مبلغ كل(ريال) به از مسير شماره قطار
۱,۱۷۵,۰۰۰ اهواز تهران تهران-اهواز ۱۳۲
۱,۱۷۵,۰۰۰ تهران اهواز اهواز-تهران ۱۳۳
۲,۰۵۰,۰۰۰ مشهد اهواز اهواز-مشهد ۱۸۰
۲,۰۵۰,۰۰۰ اهواز مشهد مشهد-اهواز ۱۸۱
۱,۱۴۰,۰۰۰ مشهد تهران تهران-مشهد ۳۳۴
۱,۱۴۰,۰۰۰ مشهد تهران تهران-مشهد ۳۳۶
۱,۱۴۰,۰۰۰ تهران مشهد مشهد-تهران ۳۳۷
۱,۱۴۰,۰۰۰ مشهد تهران تهران-مشهد ۳۳۸
۱,۱۴۰,۰۰۰ تهران مشهد مشهد-تهران ۳۳۹
۹۲۵,۰۰۰ تبريز تهران تهران-تبريز ۴۳۰
۹۲۵,۰۰۰ تهران تبريز تبريز-تهران ۴۳۱
۱,۹۵۰,۰۰۰ مشهد تبريز تبريز-مشهد ۴۸۰
۱,۹۵۰,۰۰۰ تبريز مشهد مشهد-تبريز ۴۸۱
۱,۱۴۰,۰۰۰ شيراز تهران تهران-شيراز ۵۲۴
۱,۱۴۰,۰۰۰ تهران شيراز شيراز-تهران ۵۲۵
۱,۰۴۰,۰۰۰ بندر اصفهان اصفهان-بندر ۵۳۲
۱,۰۴۰,۰۰۰ اصفهان بندر بندر-اصفهان ۵۳۳
۱,۹۰۰,۰۰۰ مشهد شيراز شيراز-مشهد ۵۸۶
۱,۹۰۰,۰۰۰ شيراز مشهد مشهد-شيراز ۵۸۷
۶۱۵,۰۰۰ يزد تهران تهران-يزد ۶۲۰
۶۱۵,۰۰۰ تهران يزد يزد-تهران ۶۲۱
۹۴۰,۰۰۰ مشهد يزد يزد-مشهد ۶۸۰
۹۴۰,۰۰۰ يزد مشهد مشهد-يزد ۶۸۱
۱,۱۹۰,۰۰۰ كرمان تهران تهران-كرمان ۷۲۰
۱,۱۹۰,۰۰۰ تهران كرمان كرمان-تهران ۷۲۱
۱,۶۵۰,۰۰۰ زاهدان تهران تهران-كرمان-زاهدان ۷۲۴
۱,۶۵۰,۰۰۰ تهران زاهدان زاهدان-كرمان-تهران ۷۲۵
۹۴۰,۰۰۰ مشهد كرمان كرمان-مشهد ۷۸۰
۹۴۰,۰۰۰ كرمان مشهد مشهد-كرمان ۷۸۱
۱,۷۹۰,۰۰۰ بندر تهران تهران-بندر ۸۲۲
۱,۷۹۰,۰۰۰ تهران بندر بندر-تهران ۸۲۳
۱,۸۵۰,۰۰۰ مشهد بندر بندر-مشهد ۸۸۰
۱,۸۵۰,۰۰۰ بندر مشهد مشهد-بندر ۸۸۱

توضيح: در مسير هاي تركيبي كه قيمت مصوب ندارد ، حاصل جمع بهاي مصوب بليت حمل خودرو مسيرهاي مربوطه(كه بهاي مصوب بليت حمل خودرو دارد) بعنوان قيمت مصوب يكطرفه تعيين ميگردد و به ميزان ۱۰ درصد در مسير دوطرفه تخفيف داده مي شود

– واگن هاي پست و توشه :

-واگن هايي هستند كه جهت حمل بار و توشه مسافرين و يا حمل محموله هاي پستي و بارهاي متفرقه به كار مي روند

حالا که قطارهای مورد نظر خود را انتخاب کردیم نوبت به قیمت بلیط هایشان می رسد که بیشتر مسافران این مسئله را مهم ترین نکته  می دانند.برای حل این مسئله شما می توانید با مراجعه حضوری یا به صورت اینترنتی نسبت به تهیه بلیط واطلاع از بهای بلیط قطار ها مطلع شوید.که ما هر دو راه را به شرح زیر برای شما تشریح کرده ایم:

خريد از مراكز فروش

اطلاعات مورد نياز متقاضيان سفر با قطار قبل از تهيه بليت :
براي رفاه حال مسافران و برنامه‌ريزي مناسب سفر، بليت قطارهاي مسافري راه آهن در حدود ۱۳۰۰مركز فروش بليت قطار در سراسر كشور با قيمت يكسان پيش فروش مي‌شود.همراه داشتن شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر در طول سفر الزامي است.
براي رفاه حال خواهران و برادراني كه به تنهايي سفر مي‌كنند، بنا به درخواست متقاضي، بليت براي كوپه‌ي ويژه‌ي آنان صادر مي‌شود. صدوربليت براي افرادذكوربالاي ۶سال ازسهميه ويژه خواهران ممنوع مي باشد.
فروش بليت از طريق شبكه‌ي رايانه‌يي انجام مي‌شود. نبود بليت مورد نظر شما در يك مركز فروش، به منزله‌ي موجود نبودن آن بليت در كل شبكه است و نيازي به مراجعه به مراكز ديگر نمي‌باشد.
پس از دريافت بليت، مندرجات آن را به دقت مطالعه كنيد و در صورت وجود اشكال، سريعاً متصدي فروش را آگاه سازيد. از دريافت بليتي كه به نام شما نيست يا بليت مخدوش و داراي قلم خوردگي، خودداري كنيد.
دارندگان بليت‌هاي غيرهمنام، بدون بليت تلقي مي‌شوند. متصدي كنترل بليت در ايستگاه‌ و رئيس يا مأمور مالي قطار در صورت مواجه شدن با اين گونه بليت‌ها، آنها را باطل كرده و در ايستگاه، معادل كل بهاي بليت و در قطارهاي اكسپرس، ۵/۱ برابر بهاي بليت از مسافر دريافت مي‌شود.
بليت بايد تا پايان سفر همراه مسافر و در دسترس وي باشد.
فقط تعداد محدودي بليت كه از ساعت ۱۰صبح روز قبل از حركت تا زمان حركت قطار مسترد مي‌شود از طريق باجه‌ي ليست انتظار به صورت روز فروش عرضه مي‌شود.از‌اين‌رو با توجه به محدوديت تعداد اين نوع بليت، توصيه مي‌شود براي تهيه‌ي بليت از قبل برنامه ريزي كنيد.
در ايام تعطيل مراكز كشيك فروش بليت، نسبت به ارائه كليه خدمات مربوط به بليت اقدام مي‌كنند. نشاني و شماره تماس اين مراكز و ساعات كار را از سامانه‌ي اطلاع رساني راه آهن جمهوري اسلامي ايران  ۵۱۴۹-۰۲۱ دريافت كنيد.
شما مي‌توانيد بليت خود را از طريق اينترنت تهيه كنيد. براي اين امر به وب سايت شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به نشاني http://ticket.rai.ir مراجعه كنيد.

خريد بليت اينترنتي :

در قسمت خريد بليت، مسافران مي‌توانند با انتخاب مبداء، مقصد، تاريخ‌هاي حركت (رفت و يا رفت وبرگشت)، تعداد مسافران (حداكثر ۴ يا ۶ نفر متناسب با ظرفيت كوپه‌ها)،جنسيت (مرد، زن و عادي)، تعداد بزرگسال، تعداد خردسال (بين ۲ تا ۱۲ سال) و تعداد طفل (زير۲ سال) و تعدادجانباز و شاهداقدام به خريد كنند. همچنين آيتمي براي دربست كردن كوپه در نظرگرفته شده است.درصورتيكه تعداد كمتر از تعداد صندلي كوپه(۴يا۶) باشد گزينه دربست كوپه را در همان صفحه اول انتخاب نموده و تعداد واقعي افراد را در قسمت تعداد مسافرين وارد نمائيد همچنين براي استفاده از سهميه خانواده شهدا و جانبازان، تعداد افراد مشمول را در كادر مقابل اين گزينه ها وارد نمائيد. استردادبليت اينترنتي قبل و بعد از چاپ بليت فقط درمراكز فروش ميسر مي باشد.

106

از مزاياي سيستم جديد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
– امكان اتصال تعداد نامحدود فروشنده بطور همزمان به سيستم
– امكان انتخاب غذاي اخـتياري در قطار در هنگام خـريد بليت از دفاتر فروش
– رفع مشكلات اينترنتي فروش بليت
– امكان اطلاع‌‌رساني به موقع به مسافران در خصوص موجودي بليت
– امكان گرفتن موجودي بليت و قيمت‌ها از طريق پيامك و اينترنت به صورت آنلاين
– امكان ايجاد تنوع غذايي در هنگام خريد بليت
– امكان ايجاد روش‌هاي جديد فروش بليت مثل فروش بليت از طريق كيوسك هاي خود پرداز
– امكان دريافت گزارشات كنترلي از سيستم فروش جهت نظارت بر نحوه فروش بليت در آژانس‌ها
– افزايش سرعت فروش بليت در سيستم جديد نسبت به سيستم قبلي
– عدم قطعي سيستم در طول روز
– امكان استفاده از دستگاه كارت خوان در مراكز فروش بليت قطار
خريد اينترنتي بليت:
۱ – براي خريد اينترنتي بليت قطار، عضويت در سامانه خريد بليت ضروري است.براي ورود به اين سامانه مي‌توانيد آدرس اينترنتي http://ticket.rai.ir را در مرورگرتان درج نماييد.
۲- پس از ثبت نام، درصورت صحيح بودن پست الكترونيك، لينك فعال سازي براي كاربرارسال مي گردد كه درپوشه inbox ياspam واردمي گردد باكليك روي لينك مذكوركاربرفعال گشته و پس از آن باواردكردن نام كاربري و كلمه عبور به سيستم اينترنتي وارد مي شود.
۳- در اين صفحه قطارهايي كه مشخصات بليت درخواستي كاربر را پوشش مي‌دهند ليست مي‌شود كه كاربر قادر است قطار مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روي دكمه تاييد كليك نمايد.
۴- در صفحه‌اي كه ظاهر مي‌شود كاربر مشخصات مسافرين را وارد نموده و در صورت ارائه غذا در آن قطار، تعداد غذاي درخواستي خود را نيز وارد نموده و بانك مورد نظر جهت خريد را انتخاب مي‌نمايد.
hg
پس از تهیه بلیط شما می توانید با نگاه کردن به نقشه ایستگاه های قطار در کشور از جاذبه های کنار ایستگاه ها دیدن و یا برای استراحت یا فراغت بهترین مکان را انتخاب کنید.
shabakereili2

نكات ایمنی در سفر با قطار

·قبل از عزیمت به ایستگاه، علاوه بر كنترل كلیه‌ موارد ضروری در طول سفر، بلیت و كارت‌شناسایی معتبر را در دسترس قرار دهید.

·برای مراجعه به ایستگاه، زمان بیشتری را برای مشكلات احتمالی طول مسیر محاسبه كنید. در ایام تعطیلات زمان لازم را برای ترافیك مسیر و اطراف ایستگاه پیش‌بینی كنید. به هرحال بهتر است یك‌ساعت قبل از حركت قطار در ایستگاه حضور داشته باشید.

. سعی كنید فقط وسائل ضروری در سفر را با خود به همراه ببرید. وسائل حجیم و غیرقابل حمل در كوپه را به باجه‌ی توشه تحویل دهید.

· اگر افرادی به عنوان بدرقه‌كننده، شما را تا ایستگاه همراهی می‌كنند، بهتر است قبل از ورود به ایستگاه با آنان خداحافظی كنید. حضور آنان در اطراف شما به ویژه هنگام حركت قطار موجب اضطراب شما می‌شود.

· قبل از ورود به قسمت كنترل بلیت،كارت شناسایی یا شناسنامه‌ی خود و همراهان را آماده كنید.

· متصدی‌ كنترل بلیت و مأموران قطار از ســوار شدن افراد بــدون بلیت یا دارای بلیت با نام دیگری جلوگیـــری خواهنـــد كرد. به همین دلیــل برای همراهانتان از قبل بلیت تهیه كنید.

·در استفاده از پله برقی یا آسانسور دقت لازم را برای خود و همراهانتان به ویژه سالمندان و كودكان به عمل آورید.

· به‌موقع سالن انتظار را ترك كنید و با راهنمایی مأموران و تابلوهای اطلاع‌رسانی به سكوی قطار بروید.

·هنگام سوار یا پیاده شدن از قطار عجله نكنید و به سالمنــدان و كودكان كمك كنید.

اگر افرادی به عنوان بدرقه‌كننده، شما را تا ایستگاه همراهی می‌كنند، بهتر است قبل از ورود به ایستگاه با آنان خداحافظی كنید. حضور آنان در اطراف شما به ویژه هنگام حركت قطار موجب اضطراب شما می‌شود

· ۱۰ دقیقه مانده به حركت، تمامــی درهای قطار بسته خواهد شد. پس از بسته شدن درها برای جلوگیری از خطرات احتمالی، سوارشدن به قطار امكان‌پذیر نیست.

· پس از سوار شدن به قطار صندلی خود را براساس اطلاعات مندرج در بلیت پیدا كنید.

· بلیت‌ها را تا رسیدن به مقصـد در دسترس خود نگه دارید. رئیس قـطار برای كنتــرل بلیت به شما مراجعــه خواهد كرد.

· رییس قطار درصورت مواجه شدن با مسافر غیــرمجاز یا بار اضافــی مؤظف است از متخلف جریمـه‌ای در قبال صدور قبض دریافت كند.

·همیشه به این فكر باشید كه چگونه سفری خوش و خاطره‌انگیز داشته باشید. سعی كنید در صورت بروز مسائل و مشكلات جزئی، با گذشت و بردباری، شیرینی سفر را برای خود و همراهانتان دو چندان كنید.

· مدت توقف قطار برای نماز بیست دقیقه است. مقدمات نماز را قبل از توقف قطار انجام دهید.

· چنانچه همزمان دو قطار درایستگاه برای نماز توقف داشتند، هنگام سوار شدن دقت كنید تا اشتباهی سوار قطار دیگری نشوید.

·هنگام توقف قطار در ایستگاه‌ها، استفاده از سرویس بهداشتی قطار ممنوع است و در آن‌ قفل می‌شود.

·در ایستـــگاه‌های بین راه به تابلــوهای اطلاع‌رسانی و پیام‌های بلندگوی ایستگاه توجه كنید. بعضاً قطار در طول مسیر برای آب‌گیری، تلاقـی با قطار رو به رو، اقامه‌ی نماز و… توقف خواهد داشت. این‌توقف‌ها براساس‌ برنامه‌ی حركت قـطار تنظیم شده‌اند.

.رییس قطار مسـوول رفع مشكلات و پاسخ‌گویی به سؤالات شما می‌باشد. مشكلات خود را با او در میان بگذارید.

· از دریافت بلیتی كه به نام شما نیست یا بلیت مخدوش و دارای قلم خوردگی، خودداری كنید.

·بلیت باید تا پایان سفر همراه مسافر و در دسترس وی باشد.

·همراه داشتن شناسنامه یا كارت شناسایی معتبر در طول سفر الزامی است.

· بلیت المثنی برای مسافرانی كه بلیت آنها مفقود شده باشد، مطابق آیین نامه مربوطه و به شرط حضور به موقع در ایستگاه (حداقل ۴۵ دقیقه قبل ازحركت) و در ساعات اداری صادر می‌شود.

·در ایام تعطیل مراكز كشیك فروش بلیت، نسبت به ارائه كلیه خدمات مربوط به بلیت اقدام می‌كنند. نشانی و شماره تماس این مراكز و ساعات كار را از سامانه‌ی اطلاع رسانی ۱۳۹ دریافت كنید.

مقررات ابطال و استرداد بلیت

· بلیت تا یك ساعت پس از صدور، به شرط عدم حركت قطار، در مركز صادر كننده‌ی بلیت با پرداخت كامل بهای آن به مسافر قابل ابطال است.

· درصورت تأخیر بیش از یك ساعت در حركت قطار و انصراف مسافر از سفر با آن، بلیت بدون كسر جریمه قابل استرداد است.

· بلیت قطارهای مسافری دركلیه‌ی مراكز فروش رایانه‌یی بلیت (در ساعات اداری یا كشیك ) با ارائه‌ی كارت شناسایی طبق مقررات زیر، قابل استرداد است و نیازی به مراجعه به مركز خرید بلیت نیست.

· تا ساعت ۱۲ روز قبل از حركت قطار،۹۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود.

·از ساعت ۱۲ روز قبل از حركت تا سه ساعت پیش از حركت قطار، ۷۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود.

·از سه ساعت مانده به حركت تا لحظه‌ی حركت قطار۵۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود.

.استرداد بلیت پس از حركت قطار امكان‌پذیر نیست.

نكات ایمنی در سفر با قطار

·سارقان و افراد سودجو منتظر غفلت شما هستند، در طول سفر همواره مراقب وسائل و اموال قیمتی خود باشید.

·در همه حال هوشیاری خود را در سفر حفظ كنید و از قبول و نگه‌داری امانات افراد ناشناس و سپردن فرزندان و وسائل خود به آنان خودداری كنید.

· از دریافت هرگونه دارو، خوراكی و نوشیدنی از افراد ناشناس یا استشمام عطر و اسپری‌ خوشبو كننده آنان (به دلیل احتمال بروز مسمومیت یا بیهوشی) خودداری كنید.

·در نگهداری پول، اموال و اشیای قیمتی خود دقت كافی را به عمل آورده و از نشان دادن آنها به دیگران امتناع كنید.

· هنگام ترك كوپه در بین‌راه، حتماً یكی از همراهان خود را در كوپه بگمارید یا وسائل گران‌بها را با خود همراه ببرید.

·از تبدیل چك‌های مسافرتی افراد ناشناس و مشكوك به پول نقد خودداری كنید.

·از بازگو كردن اطلاعات شخصی و دادن نشانی و شماره تلفن و… به افراد ناشناس اجتناب ورزید.

·هنگام پیاده شدن مسافران بین راهی دقت كنید وسائل شما به اشتباه برده نشود.

.قبل از رسیدن به مقصد و ترك قطار وسائل خود را كنترل و جمع آوری كنید. در صورت یافتن وسائل به‌جامانده از دیگران، آن را به مأموران پلیس راه‌آهن تحویل دهید.

· برای حفظ نظم، امنیت و رفاه بیشتر، با مأموران قطار همكاری كرده و به هشدار آنان توجه كنید.

·در صورت قطع روشنایی، در كوپه را بسته و مراقب وسائل خود و رفت و آمد افراد مشكوك باشید.

·در صورت بروز مشكل، مشاهده‌ی موارد خلاف شؤون اخلاقی یا موارد مشكوك، ضمن حفظ خونسردی مراتب را به پلیس یا ماموران ذی‌ربط اطلاع دهید.

635069706637451992

سفر با قطار امن ترین و بهترین شکل سفر است که اگر عجله ای برای زود رسیدن نداشته باشید یا با خوابیدن توی قطار مشکل نداشته باشید، می توانید روی آن فکر کنید. این نوع سفر فرصت خوبی به شما می دهد تا زیبایی های جاده را ببینید و البته حریم خانواده خود را در کوپه های کوچک و جمع و جور آن حفظ کنید!

منابع:   رجا ، تبیان

درباره ی مهدی ذاکری

خواست خدا ، باعث شد قطعه ای از ایران زیبایمان را ببینم و بشناسم ، علاقه ام برای ایران شناسی بیشتر شد تا شاید عمل کرده باشم به گفته خدای مهربانم " سیرو فی الارض..." . از آنجایی که این سیر در آفاق ، هزینه بردار است ، اقتصاد نیز اصل مهمی است که اخبارش را تقدیمتان می کنم.

مقالات مرتبط

40 دیدگاه در “هر آنچه که برای سفر با قطارهای ایران باید بدانید + تصاویر

 1. سلام
  توضيحات و عكس ها خوب بودند
  اما متأسفانه اين عكس ها زماني گرفته شدند كه قطارها نو بودند اما بر اثر گذشت زمان و رسيدگي نامطلوب انقدر بعضي از اين قطارها كثيف و غير قابل تحمل ميشه كه حتي امكان استفاده از سرويس بهداشتي رو هم از ما ميگيره
  اميدوارم روزي برسه كه نظافت از اولويت هاي سفرهاي بيرون شهري ما بشه
  باسپاس خاتمي

 2. با قطار سهند ساعت نوزده و پنجاه حرکت کردم. واگن هشت نه تنها کولر نداشت بلکه هوا طوری بود که مثل اینکه بخاری کار می کند. بلیط ها طوری فروخته شده بود که من و همسرم به جای اینکه در یک ردیف جا داشته باشیم مقابل هم بودیم. علت را سوال کردیم گفتند اشتباه سیستم است. و چاره ای نیست. علت گرما را پرسیدیم مهماندار با بی تربیتی هرچه تمامتر فریاد می زد همین است که هست می خواهی بخواه نمی خواهی نخواه. ریس قطار آمد گفت نگران گرما نباشید. کولر خراب است اگر تا زنجان صبر کنید هوا خود به خود خنک می شود. بعد هم رفت بعد از مدتی آمد و گفت طبق آیین نامه اگر گرما از سی درجه بیشتر باشد نصف پول شما را پس می دهیم و بعد بدون هیچ مدرکی گفت گرمای اینجا کمتر از سی درجه است. داخل راهروی قطار در تمام مدت شب بوی کازوییل شدید می آمد. علاوه بر صدای معمول قطار صدایی شبیه شیهه اسب هم می آمد که حاصل کهنگی قطار بود. مهماندار می گفت تا ساعت سه بامداد شیفت دارد ولی از ساعت ۱۱ کسی در اطاق مهماندار نبود. ملافه ها را داخل نایلن پلمپ شده تحویل دادند. به محض باز کردن از نایلن بوی دا آشوب کنی به مشام می آمد، معلوم بود که ملافه ها شسته است اما خیس داخل نایلن گذاشته شده و بو گرفته است. در فروختن بلیط رعایت خانواده نشده بود مثلا در کوپه درجه یک یک خانواده و دو مرد جوان بودند که از عدم برنامه ریزی حکایت دارد. کلا پاسخگویی خیلی ضعیف مثلا حاج آقا بهتر بود در کوپه مردانه می رفتند و حاج خانم به کوپه زنانه. انگار نه انگار که بلیط شماره دارد. افراد مسول تقصیر را گردن آدم های غایب می گذاشتند و از خود سلب مسولیت می کردند . توالت ها از همان بدو ورود کثیف و غیر قابل استفاده بودند.
  ر

 3. سلام . سال ۹۱ قطار اتوبوسی دو طبقه ای در مسیر یزد کرمان افتتاح شد با ظرفیت ۱۰۸ نفر که مشکل گشای خیلی از خانواده ها و بویژه دانشچویان شده بود و تبلیغات زیادی برای آن شد و کلی توی بوق وکرنا رفت کلی هم این وسط تشوقی و پاداش رد و بدل شد !! ولی به علت نامعلومی بعد از مدتی حدود یک سال بعد این قطار ها بطور ناگهانی و بدون هیچگونه توضیحی برداشته شد و معلوم نشد اصلا کجا رفت قیمت بلیط ۷۰۰۰ تومان و برای دانشجویان بسیار به صرفه بود روزی دو بار هم رفت وبرگشت داشت و پاسخگوی متقاضیان زیاد این مسیر بود لازم به ذکر است قبل از این قطار اتوبوسی نسبتا مجهز , چند سالی هم قطار اتوبوسی با امکانات کم در همین مسیر راه اندازی شده بود که بهای بلیط آن ۴ تا ۵ هزار تومان بود و کار مسافران را راه می انداخت که به بهانه راه اندازی قطار جدید برداشته شد !!!! انگار هدف از اول برداشتن قطار از این مسیر بود البته به روش خودشان که به حول و قوه الهی با موفقیت انجام شد در حال حاضر تردد مسافران از طریق قطار تهران کرمان صورت می گیرد بهای بلیط ۲۵۰۰۰ تومان ساعت رفت ۳ بعد از ظهر از کرمان و ۳ نیمه شب از یزد می باشد معمولا واگن اخر به این مسیر اختصاص داده می شود که امکانات ان بسیار پایین است و در ایام تعطیل به هیچ عنوان پاسخگوی تقاضاها نیست

 4. من و بابام يه بار خواستيم بريم سارى با قطار رقتيم،وقتى سوار قطار شديم احساس كردم كه چقدر قطار قديمى هست،ولى خب تميز بود،با اين كه خيلى سر و صدا داشت،خيلى تند مى رفت و حدوداً با سرعت صد شستا تا گرمسار رفت و هى سر پيچ ها كه رد مى شد يه جورايى قلنجش مى شكست و تق و توق صدا مى داد ولى كلاً از قطار رازى بودم.

 5. سلام خسته نباشید ممنون از اطلاع رسانی جامعی که داشتین
  ۱سوال داشتم منو دوستم که باهم قصد ازدواج داریم و خانواده ها مخالفن نذر کردیم بریم حرم امام رضا شاید فرجی شه ما هم تکلیفمون مشخص شه میریم باقطار ۴ساعت زیارتو برمیگردیم
  اول که ازهمگی میخام واسه ما دعاکنن
  دوم اینکه کاری دارن به اینکه نسبت فامیلی نداریم و کوپه دربست گرفتیم؟؟؟
  من خ عجله دارم میشه خ خ خ سریع جواب منو بدین

 6. بازخورد: نمو
 7. دوست عزیز قطار کرمان صبا هستش و حرف شما هم کاملا درسته اما…
  صرفا جهت اطلاع بگويم که خدمات و سالن
  قطار اتوبوسی خیلی از قطار صبا پائين تره و تميزی اون هم بیشتره

 8. سلام ممنونم از وبسایت خوبتون
  اگه منو همکارم بخوایم یه کوپه دربست بگیریم آیا مشکلی داره؟ چون هیچ نصبتی باهم نداریم؟؟؟ ممنونم هرچه زودتر پاسخ بدید..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *