پست وبلاگ

مدارک لازم جهت ثبت نام خرید خودرو های سواری و سبک

به گزارش اکوتو ، مدارک لازم جهت  ثبت نام  خرید خودرو های سواری و سبک  به شرح زیر می باشد:

شرایط چکهاي اعتباري:
-۱ عدم دریافت چک از پست بانک و موسسات مالی و اعتباري ۲- فراگیر بودن چک- چکهاي سنتی مورد قبول نمی باشد. (چکها الزاماً مکانیزه و آنلاین و قابل
دریافت در تمامی شعب بانکی باشد.) ۳- چکسوراخ و پانچ شده نباشد. ۴- مطابقت تاریخ چکاز نظر عدد با حروف. (بر مبناي بخشنامه) ۵- مطابقت مبلغ چک
از نظر عدد با حروف. (بر مبناي بخشنامه) ۶- صدور چکفقط در وجه شرکت لیزینگرایان سایپا ۷- فاقد مخدوشی متن چک/ فاقد قلم خوردگی (کلمات پررنگ
شده نیز مورد قبول نمی باشد) ۸- عدم پشت نویسی چکها. در زمان ثبت نام به مشتریان اطلاع رسانی گردد که در نوشتن چکها دقت لازم را داشته باشند. در
صورت مخدوش بودن امکان پشت نویسی میسر نبوده و چک می بایست تعویض گردد. ۹- کنترل و رویت امضاء صاحب چک در حضور نمایندگی الزامیست.
-۱۰ چنانچه متقاضی فاقد چکشخصی جهت پرداخت وام باشد می تواند از چکهاي شخصثالث جهت پرداخت استفاده نماید و به همراه گواهی امضاء صادر کننده
چک که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد از مشتري دریافت گردد. ۱۱ – در مواردي که چک دهنده شخص ثالث باشد، الزاماً درج عبارت ‹‹ پرداخت وجه
چکتوسط اینجانب ضمانت می گردد.›› توسط متقاضی ظهرنویسی و امضاء گردد. ۱۲ – اخذ کپی کارت ملی صاحب چک(شخصثالث) – مشخصات صاحب چکدر
سامانه اعتبار سنجی بانکمرکزي بررسی می گردد. ۱۳ – مشخصات صاحب چک(شخص ثالث) می بایست در قسمت مشخصات ضامن درج گردد. امضاي شخص
صادر کننده چکدر فرم واگذاري خودرو الزامیسیت. ۱۴ – موارد مهر امضاء و اثر انگشت بر روي چکتوسط صاحب حساب مورد قبول نمی باشد. ۱۵ – کنترل درج
شماره حساب صاحب چک بر روي چک (بصورت خوانا و چاپی) ۱۶ – تائیدیه حساب جاري فعال بانکی و یا پرینت گردش حساب جاري فعال ممهور به مهر بانک
حداقل براي آخرین دوره سه ماهه

 برای مشاهده کامل خبر روی لینک زیر کلیک کنید:

madareke savari 94

درباره ی مهدی ذاکری

خواست خدا ، باعث شد قطعه ای از ایران زیبایمان را ببینم و بشناسم ، علاقه ام برای ایران شناسی بیشتر شد تا شاید عمل کرده باشم به گفته خدای مهربانم " سیرو فی الارض..." . از آنجایی که این سیر در آفاق ، هزینه بردار است ، اقتصاد نیز اصل مهمی است که اخبارش را تقدیمتان می کنم.

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *