پست وبلاگ

جایگاه ایران در جذب گردشگری جهانی اعلام شد

به گزارش اکوتو ، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود از مجموعه گزارش های رقابت پذیری اقتصاد کشورهای مختلف، شرایط ایران را از نظر آمادگی برای جذب گردشگر خارجی در سال ۲۰۱۵ میلادی بررسی کرده است.

رتبه و آمادگی ایران در این حوزه از آن رو به شدت مهم است که با تحولات مثبت رخ داده در فضای دیپلماتیک از یک سو و ضرورت کسب درآمدهای ارزی به غیر از مجرای فروش نفت، درآمد از محل جذب توریست یکی از کلیدی ترین روش های درآمدزایی ملی است.

گزارش هاي رقابت پذيري با توجه به شرايط موجود جهاني شاخص هايي را تعريف و براساس آن امكان مقايسه شمار بالايي از کشورها در حوزه گردشگري را فراهم مي آورد. با توجه به تغيير شرايط، شاخص هاي هر گزارش در مقايسه با گزارش هاي سالهاي قبل تغيير کرده و کارآمدتر مي شوند.

از سال ۲۰۱۱ ايران نيز به عنوان يكي از کشورهاي در فهرست کشورهاي مورد بررسي در گزارش هاي رقابت پذيري سفر و گردشگري مجمع اقتصاد جهاني قرار گرفت. براساس اين گزارش، ايران در ميان ۱۴۱ کشور رتبه ۹۷ را به خود اختصاص داده است.

در ميان ارکان ايران، بهترين عملكرد متعلق به رکن رقابت پذيري قيمتي با رتبه ۱ و ضعيفترين عملكرد به رکن اولويت دهي به سفر و گردشگري با رتبه ۱۳۱  و سپس رکن محيط کسب وکار و  رکن زيرساخت خدمات گردشگري هر دو با رتبه ۱۱۱ تعلق دارد.

در ميان زیرشاخص ها، شيوع ايدز رتبه ۱، ماليات بر بليط و هزينه هاي فرودگاهي رتبه ۳  و ميزان ثبت نام در مدارس ابتدايي رتبه ۲ را مي توان به عنوان برترين نقاط قوت دانست.

ازسوي ديگر زیرشاخص ها تخت هاي بيمارستاني و ميزان مشارکت کارکنان زن هر دو با رتبه ۱۳۱ ، اولويت صنعت گردشگري براي دولت رتبه ۱۳۲  و ميزان آموزش کارکنان رتبه ۱۳۳  جزو ضعيف ترين زیرشاخص های ايران بشمار مي روند.

جایگاه ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا

در ميان رقباي خاورميانه و شمال آفريقا، امارات متحده عربي، قطر و بحرين به ترتيب سه رتبه برتر در ميان ۱۶ کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا هستند.

کشور ايران در منطقه، رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که رتبه نخست منطقه یعنی  امارات متحده عربي در مقياس جهاني در جايگاه ۲۳ قرار گرفته است.

ایران با نمره ۶٫۶۲ از لحاظ رقابت پذیری قیمتی در منطقه نيز برتر است. پايين ترين نمره در میان رکن هاي ايران در منطقه رکن گشودگي بين المللي با نمره ۲٫۱۴ است که رقم آن به ميانگين منطقه یعنی ۲٫۱۸ نزدیک تر و از بهترین عملکرد جهانی یعنی ۵٫۲۵ بسیار فاصله دارد.

در گزارش مجمع جهاني اقتصاد، بررسي هر مقصد در چهار بعد اصلي صورت مي پذيرد. اين ابعاد در مجموع به ۱۳ رکن به عنوان شاخص هاي اصلي و ۱۱ زیرشاخص، تقسيم می شوند.

در تهیه این گزارش ها نخست، به ارزيابي مجموعه عوامل عمومي موثر بر اداره گردشگري در کشور پرداخته و در اصلاح «آمادگي محيطي» ناميده مي شود. اين بعد شامل رکن هاي محيط کسب وکار،  امنيت و ايمني، بهداشت و سلامت،  منابع انساني و بازار کار  و آمادگي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي شود.

بعد دوم مبتني بر شرايط و چارچوب قانوني گردشگري است و چهار رکن اولويت دهي به سفر و گردشگري، گشودگي بين المللي، رقابت پذيري قيمتي و پايداري محيطي را دربرمي گيرد.

بعد زيرساخت، دسترسي و کيفيت زيرساخت هاي فيزيكي صنعت را با استفاده از سه رکن زيرساخت حملونقل هوايي، زيرساختهاي حمل ونقل زميني و بنادر و زيرساخت خدمات گردشگري مورد بررسي قرار مي دهد.

آخرين حوزه در ارتباط با منابع فرهنگي و طبيعي قرار دارد، همان چيزي که دليل سفر مسافر بشمار مي رود. اين حوزه دو رکن منابع طبيعي و منابع فرهنگي و تجارت سفر  را شامل مي شود.

درباره ی مهدی ذاکری

خواست خدا ، باعث شد قطعه ای از ایران زیبایمان را ببینم و بشناسم ، علاقه ام برای ایران شناسی بیشتر شد تا شاید عمل کرده باشم به گفته خدای مهربانم " سیرو فی الارض..." . از آنجایی که این سیر در آفاق ، هزینه بردار است ، اقتصاد نیز اصل مهمی است که اخبارش را تقدیمتان می کنم.

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *