پست وبلاگ

بیکارترین و پُرکارترین استان‌های کشور شناخته شدند

بررسی های مرکز آمار حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ به ۱۱٫۸ درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل(سال ۱۳۹۳) ۰٫۳ درصد افزایش یافته است.

 در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است که بر اساس نتایج به دست آمده در فصل زمستان ۹٫۸ درصد از جمعیت فعال۱۰ ساله و بیش‌تر، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان ۱۱٫۱ درصد و در بین زنان ۳٫۵ درصد و همچنین در نقاط شهری۷٫۶ درصد و در نقاط روستایی۱۵٫۶ درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد، چند درصد جمعیت شاغل ، دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده،۱۱٫۱ درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این نسبت در بین مردان ۱۲٫۳ درصد و در بین زنان ۴٫۳ درصد و همچنین در نقاط شهری ۸٫۷ درصد و در نقاط روستایی ۱۷٫۲ درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد، چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال نقاص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد ،۴٫۷ درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغلال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان ۵٫۰ درصد و در بین زنان ۲٫۶ درصد و همچنین در نقاط شهری ۳٫۵ درصد و در نقاط روستایی۸٫۴ درصد بوده است.

*بیکارترین استان‌ها

 بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان‌های کشور نشان می دهد نرخ مشارکت اقصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر در استان اردبیل با ۴۴٫۰ درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان یزد با ۴۱٫۶ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۳۰٫۳ درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۳۷٫۷ درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر‌در کل کشور ۱۱٫۸ درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص بین استان‌ها نشان می‌دهد استان کرمانشاه با ۲۳٫۱ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن ، استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲۲٫۹ درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین نرخ بیکاری با ۷٫۴ درصد مربوط به استان سمنان است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می دهد. استان اردبیل با ۳۶٫۷ دردص بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده و استان سیستان و بلوچستان با ۲۷٫۰ درصد پایین‌ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال در کل کشور ۳۳٫۲ درصد بوده است.

مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد در بخش کشاورزی بیش‌ترین شاغلان در استان خراسان شمالی ۳۹٫۶ درصد مشغول کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با ۰٫۸ درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاوری در کل کشور ۱۶٫۱ درصد بوده است. در بخش صنعت استان یزد با ۴۸٫۶ درصد بیش‌ترین و استان کرمانشاه با ۱۹٫۷ درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۳۲٫۴ درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات، استان تهران با ۶۵٫۲ درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با ۳۶٫۱ درصد پایین ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۵۱٫۵ درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص بین استان‌ها بیانگر این است که استان لرستان با ۲۱٫۷ درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۰ساله و بیش‌تر را به خود اختصاص داده است. این رقم در استان بوشهر با ۳٫۴ درصد کمتر از استان‌های دیگر است. این شاخص برای کل کشور ۱۱٫۱ درصد بوده است.

درباره ی اکوتو

اکوتو ، یعنی اقتصاد و گردشگری در خدمت هم ، در کنار هم ، گردشگری صرف برای قشر مرفه جامعه است و اقتصاد صرف ، برای کسانی است که فکر می کنند زندگی فقط پول است ! باید پول درآورد و از زندگی لذت برد ، گردشگری شاید بهترین لذت دنیاست...

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *