پست وبلاگ

سود آوری کدام بانک بیشتر است؟

به گزارش اکوتو ، همانطور که واضح است فعالیت اصلی بانک ها سپرده پذیری و وام دهی است. درآمد اصلی که بانک ها کسب می کنند از تفاوت بین سودی است که از تسهیلات اعطایی یا همان وام ها بدست آورده و سودی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند. اختلاف بین این دو سود دریافتی و پرداختی در دنیا به اسپرد( Spread ) معروف است.

برای مقایسه بانک ها باهم بهتر است که اسپرد به صورت نسبت و نرخ بیان شود. برای اینکار کافی است نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ بهره سپرده های سرمایه گذاری را بدست بیاوریم، تفاوت این دو نرخ، اسپرد را نشان می دهد.

نرخ تسهیلات اعطایی به بانک ها به صورت متوسط از تقسیم سود دریافتی از تسهیلات بر متوسط تسهیلات اعطایی بدست می آید.

اما نرخ بهره پرداختی به سپرده گذاران از تقسیم سود علی الحساب پرداختی به سپرده ها بر خالص متوسط سپرده های سرمایه گذاری(متوسط سپرده های سرمایه گذاری پس از کسر سپرده قانونی آن ها) بدست می آید. این سوال پیش می آید چرا خالص سپرده ها استفاده می شود و سپرده های قانونی کسر می شود. در جواب باید گفت اگر می خواهیم عملکرد بانک ها به صورت واقعی تری بررسی شود، زمانی که بانک ها طبق قانون باید میزان مشخصی از سپرده ها را به عنوان سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی واریز کنند  این مقدار از سپرده ها از منابع قابل استفاده بانک ها خارج شده است و در اصل بانک ها به میزان کمتری از منابعی که جذب کرده اند بهره پرداخت می کنند که می توان گفت در واقعیت نرخ بهره پرداختی به سپرده ها بیشتر می شود.

نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به صورت زیر بوده است.

نرخ سود تسهیلات

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱

شهر

۳۳٫۱%

گردشگری

۳۴٫۶%

۲

ایران زمین

۳۰٫۱%

شهر

۲۸٫۷%

۳

قوامین

۲۸٫۱%

دی

۲۵٫۶%

۴

دی

۲۷٫۸%

قوامین

۲۵٫۴%

۵

حکمت

۲۷٫۵%

خاور میانه

۲۴٫۱%

۶

تجارت

۲۵٫۲%

کار آفرین

۲۲٫۸%

۷

اقتصاد نوین

۲۵٫۰%

سامان

۲۲٫۱%

۸

خاور میانه

۲۴٫۹%

سرمایه

۲۲٫۰%

۹

سینا

۲۴٫۱%

پاسارگاد

۲۲٫۰%

۱۰

سامان

۲۴٫۱%

سینا

۲۱٫۹%

۱۱

گردشگری

۲۳٫۸%

اقتصاد نوین

۲۱٫۷%

۱۲

کار آفرین

۲۳٫۸%

پارسیان

۲۱٫۷%

۱۳

سرمایه

۲۳٫۵%

انصار

۲۱٫۲%

۱۴

انصار

۲۳٫۳%

تجارت

۲۱٫۰%

۱۵

پاسارگاد

۲۳٫۱%

حکمت

۱۹٫۶%

۱۶

پست بانک

۲۲٫۰%

پست بانک

۱۸٫۵%

۱۷

صادرات

۲۱٫۲%

صادرات

۱۷٫۸%

۱۸

پارسیان

۱۹٫۱%

ایران زمین

۱۷٫۷%

۱۹

ملت

۱۷٫۶%

ملت

۱۵٫۹%

 نرخ سود پرداختی در ازای سپرده های سرمایه گذاری جذب شده ( پس از کسر سپرده های قانونی) در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به صورت زیر می باشد

نرخ سود پرداختی به سپرده ها

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱

شهر

۲۹٫۷%

گردشگری

۲۷٫۸%

۲

گردشگری

۲۶٫۰%

خاور میانه

۲۳٫۹%

۳

انصار

۲۵٫۸%

شهر

۲۲٫۷%

۴

خاور میانه

۲۵٫۰%

سینا

۲۲٫۶%

۵

دی

۲۴٫۸%

دی

۲۲٫۳%

۶

قوامین

۲۴٫۸%

قوامین

۲۱٫۸%

۷

سرمایه

۲۳٫۹%

انصار

۲۱٫۸%

۸

سینا

۲۳٫۵%

ایران زمین

۲۱٫۰%

۹

تجارت

۲۳٫۳%

اقتصاد نوین

۲۱٫۰%

۱۰

کار آفرین

۲۳٫۰%

سرمایه

۲۰٫۶%

۱۱

اقتصاد نوین

۲۲٫۷%

پارسیان

۲۰٫۴%

۱۲

پارسیان

۲۲٫۳%

تجارت

۲۰٫۳%

۱۳

سامان

۲۱٫۶%

سامان

۲۰٫۳%

۱۴

پاسارگاد

۲۱٫۵%

کار آفرین

۲۰٫۱%

۱۵

حکمت

۲۱٫۰%

پاسارگاد

۱۹٫۴%

۱۶

پست بانک

۲۱٫۰%

حکمت

۱۸٫۶%

۱۷

ایران زمین

۲۰٫۲%

پست بانک

۱۸٫۴%

۱۸

صادرات

۲۰٫۰%

صادرات

۱۷٫۵%

۱۹

ملت

۱۹٫۰%

ملت

۱۶٫۳%

اسپرد تسهیلات بانک ها در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به صورت زیر می باشد:

 

اسپرد تسهیلات

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱

ایران زمین

۹٫۸%

گردشگری

۶٫۸%

۲

حکمت

۶٫۶%

شهر

۶٫۰%

۳

شهر

۳٫۴%

قوامین

۳٫۵%

۴

قوامین

۳٫۳%

دی

۳٫۳%

۵

دی

۳٫۱%

کار آفرین

۲٫۷%

۶

سامان

۲٫۵%

پاسارگاد

۲٫۶%

۷

اقتصاد نوین

۲٫۳%

سامان

۱٫۸%

۸

تجارت

۱٫۹%

سرمایه

۱٫۴%

۹

پاسارگاد

۱٫۵%

پارسیان

۱٫۲%

۱۰

صادرات

۱٫۳%

حکمت

۱٫۰%

۱۱

پست بانک

۱٫۱%

تجارت

۰٫۷%

۱۲

کار آفرین

۰٫۸%

اقتصاد نوین

۰٫۷%

۱۳

سینا

۰٫۷%

صادرات

۰٫۲%

۱۴

خاور میانه

-۰٫۱%

خاور میانه

۰٫۲%

۱۵

سرمایه

-۰٫۴%

پست بانک

۰٫۱%

۱۶

ملت

-۱٫۴%

ملت

-۰٫۵%

۱۷

گردشگری

-۲٫۲%

سینا

-۰٫۷%

۱۸

انصار

-۲٫۴%

انصار

-۰٫۷%

۱۹

پارسیان

-۳٫۲%

ایران زمین

-۳٫۳%

همانطورکه در جدول فوق مشخص است بانک ایران زمین در سال ۱۳۹۳ و بانک گردشگری در سال ۱۳۹۲ در زمینه اسپرد تسهیلات از دیگر بانک ها عملکرد بهتری داشته اند.

اسپرد مشاع

روش فوق زمانی درست است که تسهیلات اعطایی تنها منبع درآمد مشاع بانک باشد در حالی که با توجه به بانکداری اسلامی سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سپرده نزد بانک های دیگر نیز جزو مصارف درآمد زای بانک ها به شمار می آیند

برای اینکه بتوان نسبت بهتری برای محاسبه اسپرد بدست آید پیشنهاد می شود که نرخ سود کلیه درآمدهای مشاع را بدست آورده و سپس بهره خالص سپرده های سرمایه گذاری را از آن کسر کنیم. به منظور این کار میزان متوسط کل سود های مشاع(سود تسهیلات اعطایی، سود سرمایه گذاری ها، سود سپرده ها نزد دیگر بانک ها، سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی) را محاسبه کرده تقسیم بر متوسط مجموع کل تسهیلات، سرمایه گذاری ها، اوراق مشارکت و سپرده های نزد دیگر بانکها می کنیم. در انتها این نرخ را از نرخ بهره پرداختی به خالص متوسط سپرده های سرمایه گذاری کم کرده تا نرخ اسپرد واقعی تری بدست بیاید.

 

نرخ سود درآمدهای مشاع بانک ها در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به صورت زیر می باشد:

میانگین نرخ سود درآمدهای مشاع

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱

شهر

۳۷٫۷%

گردشگری

۳۰٫۶%

۲

گردشگری

۲۹٫۰%

خاور میانه

۲۶٫۴%

۳

ایران زمین

۲۷٫۴%

شهر

۲۶٫۲%

۴

دی

۲۶٫۸%

دی

۲۴٫۶%

۵

قوامین

۲۶٫۴%

سینا

۲۴٫۱%

۶

خاور میانه

۲۵٫۹%

قوامین

۲۳٫۲%

۷

اقتصاد نوین

۲۵٫۲%

کار آفرین

۲۳٫۲%

۸

کار آفرین

۲۴٫۹%

سامان

۲۲٫۴%

۹

تجارت

۲۴٫۴%

اقتصاد نوین

۲۲٫۳%

۱۰

سامان

۲۴٫۳%

سرمایه

۲۲٫۲%

۱۱

حکمت

۲۴٫۳%

پاسارگاد

۲۲٫۱%

۱۲

سینا

۲۳٫۸%

پارسیان

۲۲٫۰%

۱۳

سرمایه

۲۳٫۸%

تجارت

۲۱٫۵%

۱۴

انصار

۲۳٫۷%

ایران زمین

۲۱٫۵%

۱۵

پاسارگاد

۲۳٫۵%

انصار

۲۱٫۴%

۱۶

پست بانک

۲۲٫۳%

پست بانک

۱۹٫۵%

۱۷

صادرات

۲۱٫۵%

صادرات

۱۹٫۴%

۱۸

پارسیان

۲۰٫۲%

ملت

۱۷٫۳%

۱۹

ملت

۱۹٫۵%

حکمت

۱۷٫۳%

 اسپرد کل مشاع بانک ها برای سال های ۹۳ و ۹۲ به صورت زیر می باشد:

 

اسپرد مشاع

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱

شهر

۷٫۹%

شهر

۳٫۵%

۲

ایران زمین

۷٫۲%

کار آفرین

۳٫۰%

۳

حکمت

۳٫۳%

گردشگری

۲٫۸%

۴

گردشگری

۳٫۰%

پاسارگاد

۲٫۶%

۵

خاور میانه

۲٫۷%

خاور میانه

۲٫۵%

۶

سامان

۲٫۷%

دی

۲٫۴%

۷

اقتصاد نوین

۲٫۵%

سامان

۲٫۱%

۸

دی

۲٫۰%

صادرات

۱٫۹%

۹

پاسارگاد

۱٫۹%

سرمایه

۱٫۶%

۱۰

کار آفرین

۱٫۸%

پارسیان

۱٫۶%

۱۱

قوامین

۱٫۶%

سینا

۱٫۵%

۱۲

صادرات

۱٫۵%

قوامین

۱٫۳%

۱۳

پست بانک

۱٫۳%

اقتصاد نوین

۱٫۳%

۱۴

تجارت

۱٫۱%

تجارت

۱٫۲%

۱۵

ملت

۰٫۵%

پست بانک

۱٫۱%

۱۶

سینا

۰٫۳%

ملت

۰٫۹%

۱۷

سرمایه

-۰٫۱%

ایران زمین

۰٫۵%

۱۸

پارسیان

-۲٫۱%

انصار

-۰٫۴%

۱۹

انصار

-۲٫۱%

حکمت

-۱٫۳%

همانطور که در جدول فوق مشخص اسپرد درآمد های مشاع بانک ها با یکدیگر کاملا متفاوت است. برخی بانک ها به لحاظ عملکرد مشاع وضعیت خوبی داشته و برخی دیگر عملکرد ضعیفی داشته اند. آنچه که مشخص اسپرد عملکرد کل بانک ها را به لحاظ کسب سود در بخش مشاع مورد سنجش قرار می دهد. به این لحاظ بانک شهر هم در سال ۱۳۹۳ و هم در سال ۱۳۹۲ بهترین عملکرد را در بین بانک ها به خود اختصاص داده است.

به گزارش اخبار بانک،اسپرد در جهان از مهمترین نسبت های رتبه بندی بانک ها به لحاظ عملکردی است. اما در ایران چون درآمد ها به دو دسته مشاع و غیر مشاع دسته بندی می شوند شاید بانکی به لحاظ کسب درآمد مشاع جایگاه مناسبی نداشته باشد اما در بخش درآمد های غیر مشاع این را جبران کرده و در نهایت سود خالص مناسبی را عاید سهامداران کند. با توجه به اینکه بانک های ایران در سال های ۹۲ و ۹۳ تحریم بوده اند درآمد های ارزی این بانک ها که جزو درآمد های غیر ارزی می باشد به شدت کاهش داشته اند.

درباره ی مهدی ذاکری

خواست خدا ، باعث شد قطعه ای از ایران زیبایمان را ببینم و بشناسم ، علاقه ام برای ایران شناسی بیشتر شد تا شاید عمل کرده باشم به گفته خدای مهربانم " سیرو فی الارض..." . از آنجایی که این سیر در آفاق ، هزینه بردار است ، اقتصاد نیز اصل مهمی است که اخبارش را تقدیمتان می کنم.

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *