انشای یک دانش آموز در مورد شانس !

انشای یک دانش آموز در مورد شانس !

این انشا متعلق به یک دانش آموز ایرانی (عرفان ذاکری ) می باشد و اکوتو صرفا آن را بازنشر می کند : شاید انتخاب موضوعی مثل شانس ، کمی کار را برای هر کسی که بخواهد پیرامون آن بنویسد سخت نماید اما اگر بخواهیم خوشبینانه به آن نگاه کنیم شاید همین نیز خودش یک خوش […]

گردشگری در آینه پسابرجام

گردشگری در آینه پسابرجام

مدیر انجمن سفیران گردشگری خوزستان گفت: با این که برخی معتقدند تحریم‌ها اثری بر توسعه گردشگری ایران نداشته است اما توجه به این نکته که لازمه پیشرفت و رونق گردشگری، برقراری ارتباط میان ملت‌ها با یکدیگر است ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای گسترش صنعت گردشگری خود چاره‌ای جز بهبود روابط سیاسی […]